Sök evenemang och information

Annonsinformation

Välkommen till annonsinformationssidan

Vi erbjuder följande annonsupplägg
Marknads- och evenemangsannonser Annonskostnad 700 kr
Gäller för marknadsarrangör och evenemangsarrangör. Annonsen presenteras i marknadsuppläggen på Resa o Roa samt genom annonslogga 190 pixlar bred och 110 pixlar hög. I annonsen presenteras de kostnadsfria uppgifterna med marknadsort, marknadsdatum och arrangörsuppgifter samt dessutom uppgifter om antal knallar, uppskattat antal besökande, marknadens öppettider samt vilket år marknaden startade, uppgifter om program marknadsdagen/marknadsdagarna, om det finns tivoli på plats samt uppgifter om vad som gäller för marknadsknalle.

Övriga annonser
Annonser skapas i form av annonslogga i storlek 190×110 pixlar. Antingen levererar annonsören en färdig logga i JPG format eller också skapar vi en logga åt annonsören.
Loggan visas sedan till höger i bild.
För annonskostnad kontakta undertecknad på e-post eller 070-686 39 18

Vill Du annonsera skicka ett mail till kjell@resaoroa.se

resaoroa.se