Allmänt om marknaden

Marknadshandel och Dellemyrs tivoli

Marknadsplats bokas här Bokning Borgholms Marknad ”chartbooking”

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Borgholms Marknad
Ort:
Borgholm
Län:
H
Marknadsdag:
2020-06-24
Antal knallar/utställare:
130
Antal besökande:
Cirka 15000
Öppettider:

09.00 - 18.00

Marknaden startade:
På 1800-talet

Kontakt

Kontaktperson Verona Leijner

Lions Club

Borgholms Marknad
Ålfiskargatan 17 D
387 37 BORGHOLM

073 - 08 06 861

Epost

Hemsida

Fakta för marknadshandlare

Marknadshyra: 400 kr för de första 3 m sedan 300 kr per 3 m. Elkostnad 150 kr/plats. Vid behov av 16 amp 500 kr.
Din platsansökan skall vara oss tillhanda senast den 2 maj och innefatta följande uppgifter:
Namn- och adressuppgifter samt telefon.
Tidigare års plats samt önskad platsstorlek.
Noggrant försäljningssortiment.
Elbehov.
Ev. önskemål om plats för bil, släpkärra eller husvagn vid marknadsplatsen.
Bifoga gärna F-FA/skattebevis eller momsregistreringsbevis.
Om detta inte bifogas vill vi ha uppgift om person/Org. Nr.

Betalning för erhållen marknadsplats skall erläggas senast den 7 juni.
Erhållen marknadsplats skall intas senast kl. 08.00 marknadsdagen.

Bokningsformulär

Bokningsformulär för marknadsplats

Skriv de datum du önskar boka plats i rutan. Ett datum per rad.

Sökande företag

Sending