Allmänt om marknaden

1 maj aktivitet i Hishult med marknadshandel och andra aktiviteter i samband med marknaden.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Hishults Torgdag
Ort:
Hishult
Län:
N
Marknadsdag:
2020-05-01
Antal knallar/utställare:
Cirka 40
Antal besökande:
Cirka 500
Öppettider:

09.00-14.00

Marknaden startade:
1997

Kontakt

Göran Svensson

Hishults Byalag

Klipparegränd 1
310 21 HISHULT

070 - 2209 289

Epost

Fakta för marknadshandlare

Marknadshyra: 100 kr per 3 meters plats, med elanslutning 220 V 150 kr. Om beställd marknadsplats ej utnyttjas debiteras 500:- i efterhand
Din platsansökan skall vara oss tillhanda snarast och senast den 10 april och innefatta följande uppgifter:
Namn- och adressuppgifter samt telefon.
Tidigare års plats samt önskad platsstorlek.
Noggrant försäljningssortiment.
Elbehov.
Ev. önskemål om plats för bil, släpkärra eller husvagn vid marknadsplatsen.
Om Ni önskar demoplats.

Bifoga gärna F-FA/skattebevis eller momsregistreringsbevis.
Om detta inte bifogas vill vi ha uppgift om person/Org. Nr.

Betalning för erhållen marknadsplats kan erläggas marknadsdagen.
Erhållen marknadsplats skall intagas senast kl 08.00 marknadsdagen.

Bokningsformulär

Bokningsformulär för marknadsplats

Skriv de datum du önskar boka plats i rutan. Ett datum per rad.

Sökande företag

Sending