Allmänt om marknaden

Marknadshandel och tivoli på stadens gator och torg.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Höstmarknad i Borås City
Ort:
Borås
Län:
O
Marknadsdagar:
2020-09-28
2020-09-29
Antal knallar/utställare:
Cirka 200
Antal besökande:
Cirka 30000
Öppettider:

Fre 10.00 - 18.00. Lör 10.00 - 16.00

Marknaden startade:
år 1750

Kontakt

Borås City Samverkan AB

Sven Eriksonsplatsen 3
503 38 BORÅS

0707 - 518 121 Mån - fre kl 08.00 - 16.00.

Epost

Hemsida

Fakta för marknadshandlare

Marknadshyra: 800 kr per 3 m modul. El ingår i alla platser.
Din platsansökan skall vara oss tillhanda senast den 1 juni och innefatta följande uppgifter (ladda ner och fyll i blankett som finns på vår hemsida www.borascity.se
Namn- och adressuppgifter samt telefon och organisationsnummer.
Tidigare års plats samt önskad platsstorlek.
Noggrant försäljningssortiment.
Elbehov.
Om Ni önskar demoplats.
Betalning för erhållen marknadsplats skall erläggas enligt faktura.
Erhållen marknadsplats skall intas senast kl. 08.30 första marknadsdagen.