Allmänt om marknaden

En välbesökt marknad  i ett sommarfagert Junsele.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Junsele Marknad
Ort:
Junsele
Län:
Y
Marknadsdagar:
2020-07-14
2020-07-15
Antal knallar/utställare:
Cirka 75
Antal besökande:
Cirka 8000
Öppettider:

Tis 10.00 - 18.00 Ons 10.00 - 17.00

Marknaden startade:
1986

Kontakt

Junsele IF

Skolvägen 3
880 37 JUNSELE

0621 - 107 87

Epost

Hemsida

Fakta för marknadshandlare

Marknadshyra 500 kr 3×3 meter. Livsmedel bearbetade för att kunna förtäras på plats 3×5 m 1 000 kr. Övriga livsmedel 3×5 m 700 kr. El 220 V 200 kr. 3 fas 16 amp 350 kr. 32 amp 550 kr.

Försäljningsplatsen får ej lämnas före kl. 18.00 på tisdagen samt ej före kl. 17.00 på onsdagen.

Tidigare års försäljare erhåller inbjudan.
Din platsansökan, som skall vara skriftlig, skall vara oss tillhanda senast den 1 maj och innefatta följande uppgifter:
Namn- och adressuppgifter samt telefon.
Tidigare års plats samt önskad platsstorlek.
Noggrant försäljningssortiment.
Elbehov.
Ev. önskemål om plats för bil, släpkärra eller husvagn vid marknadsplatsen.

F-FA/skattebevis eller momsregistreringsbevis skal bifogas ansökan.
Om detta inte bifogas vill vi ha uppgift om person/Org. Nr.

Betalning för erhållen marknadsplats skall erläggas enligt utsänd platsbekräftelse.
Erhållen marknadsplats skall intagas senast kl. 08.00 första marknadsdagen

Bokningsformulär

Bokningsformulär för marknadsplats

Skriv de datum du önskar boka plats i rutan. Ett datum per rad.

Sökande företag

Sending