Allmänt om marknaden

Marknadshandel och Peter Pans Tivoli i Katrineholms centrum.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Katrineholms Marknad
Ort:
Katrineholm
Län:
D
Marknadsdagar:
2020-05-15
2020-05-16
Antal knallar/utställare:
Cirka 80
Antal besökande:
Cirka 10000
Öppettider:

Fre 10.00 - 20.00. Lör 10.00 - 16.00

Marknaden startade:
1983

Kontakt

Roger Lindström/Anders Holmgren

Sjölandsvägen 28
641 53 KATRINEHOLM

Roger 070 - 241 21 26

Anders 0708 - 40 42 78

Epost

Fakta för marknadshandlare

Marknadshyra: 500 kr/3-lpm. El 220 V 100 kr.
Din platsansökan skall vara oss tillhanda snarast och senast den 1 april och innefatta följande uppgifter:
Namn- och adressuppgifter samt telefon.
Tidigare års plats samt önskad platsstorlek.
Noggrant försäljningssortiment.
Elbehov.
Ev. önskemål om plats för bil, släpkärra eller husvagn vid marknadsplatsen.
Om Ni önskar demoplats.

Bifoga gärna F-FA/skattebevis eller momsregistreringsbevis.
Om detta inte bifogas vill vi ha uppgift om person/Org. Nr.

Betalning för erhållen marknadsplats skall erläggas senast 16 maj.
Erhållen marknadsplats skall intas senast kl. 08.00 första marknadsdagen.

Bokningsformulär

Bokningsformulär för marknadsplats

Skriv de datum du önskar boka plats i rutan. Ett datum per rad.

Sökande företag

Sending