Allmänt om marknaden

Försäljningsplatserna är belägna på Kungsbacka torg. Södra Torggatan (mellan Kyrkogatan och Östergatan) samt Lindens torg. Helgfria Tisdagar och fredagar är det torghandel på Kungsbacka Torg. Försäljningen startar vid 8-9 tiden och pågår vissa dagar till 18- tiden.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Kungsbacka torghandel
Ort:
Kungsbacka
Län:
N
Marknadsdagar:
2020-01-02
2020-02-06
2020-03-05
2020-04-02
2020-05-07
2020-06-04
2020-07-02
2020-08-06
2020-09-03
2020-10-01
2020-11-05
2020-12-03
Antal knallar/utställare:
Cirka 100/marknadsdag
Antal besökande:
Cirka 1500
Öppettider:

08.00 - 15.00

Kontakt

Helén Wigerdt

Kungsbacka kommun

Teknik
Stadshuset
434 81 KUNGSBACKA

0300 - 83 50 22

Epost

Fakta för marknadshandlare

För de som önskar plats för försäljning gäller att plats måste bokas senast tisdag KL. 15.00 i marknadsveckan. Efterfrågan på försäljningsplatser är stor. Marknadshyra är 260 kr per 3- m plats. El ingår i hyran. Marknadshyra betalas på plats.

Bokningsformulär

Bokningsformulär för marknadsplats

Skriv de datum du önskar boka plats i rutan. Ett datum per rad.

Sökande företag

Sending