Allmänt om marknaden

Marknadsstånden byggs upp i Ockelbo centrum. Björkmans stora tivoli medverkar. Scenuppträdanden och serveringar.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Ockelbo Marknad
Ort:
Ockelbo
Län:
X
Marknadsdagar:
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
Antal knallar/utställare:
Cirka 450
Antal besökande:
Cirka 150000
Öppettider:

Fre 11.00 - 20.00 Tivoli till 24.00. Lör 10.00 - 19.00 Tivoli till 24.00. Sön 10.00 - 18.00

Kontakt

Krister Ederth

Ockelbo Marknad Ek Förening

S Åsgatan 51
816 30 OCKELBO

070 - 514 30 30

Epost

Hemsida

Fakta för marknadshandlare

Tidigare års försäljare erhåller inbjudan.
Din platsansökan skall vara oss tillhanda snarast och innefatta följande uppgifter:
Namn- och adressuppgifter samt telefon.
Tidigare års plats samt önskad platsstorlek.
Noggrant försäljningssortiment.
Elbehov.
Ev. önskemål om plats för bil, släpkärra eller husvagn vid marknadsplatsen.
Om Ni önskar demoplats.

Bifoga gärna F-FA/skattebevis eller momsregistreringsbevis.
Om detta inte bifogas vill vi ha uppgift om person/Org. Nr.

Betalning för erhållen marknadsplats skall erläggas enligt utsänd platsbekräftelse.
Erhållen marknadsplats skall intagas senast kl.10.00 första marknadsdagen.

Bokningsformulär

Bokningsformulär för marknadsplats

Skriv de datum du önskar boka plats i rutan. Ett datum per rad.

Sökande företag

Sending