Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Turinge Marknad
Ort:
Nykvarn
Län:
AB
Marknadsdag:
2020-10-11
Antal knallar/utställare:
Cirka 150
Antal besökande:
Cirka 10000
Öppettider:

09.00 - 16.00

Marknaden startade:
1991

Kontakt

Nykvarns SK

Turinge Marknad
Box 59
155 21 Nykvarn

08 - 552 470 06

Epost

Hemsida

Fakta för marknadshandlare

Marknadshyra: 3 x 3 m 450 kr. 6 x 3 m 900 kr. 9 x 3 m 1 350 kr. 12 x 3 m 1 800 kr 15x 3 m 2 250 kr. El 220 V 10 amp  ingår.

Tidigare års försäljare erhåller inbjudan.

Din platsansökan skall vara oss tillhanda senast den 31 maj och innefatta följande uppgifter: Namn- och adressuppgifter samt telefon. Tidigare års plats samt önskad platsstorlek. Noggrant försäljningssortiment. Elbehov. Ev. önskemål om plats för bil, släpkärra eller husvagn vid marknadsplatsen.

Bifoga gärna F-FA/skattebevis eller momsregistreringsbevis. Om detta inte bifogas vill vi ha uppgift om person/Org. Nr.

Betalning för erhållen marknadsplats skall erläggas senast den 30 juni.

Erhållen marknadsplats skall intas senast kl. 07.30 marknadsdagen.

Bokningsformulär

Bokningsformulär för marknadsplats

Skriv de datum du önskar boka plats i rutan. Ett datum per rad.

Sökande företag

Sending