Allmänt om marknaden

Marknadshandel och tivoli på stadens gator och torg.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Vårmarknad i Borås City
Ort:
Borås
Län:
O
Marknadsdagar:
2020-05-22
2020-05-23
Antal knallar/utställare:
C:a 200
Antal besökande:
Cirka 30000
Öppettider:

Fre 10.00 - 18.00. Lör 10.00 - 16.00

Kontakt

Borås City Samverkan AB

Sven Eriksonsplatsen 3
503 38 BORÅS

0703 - 626 734

Epost

Hemsida

Fakta för marknadshandlare

www.borascity.se Marknadshyra: 800 kr per 3 m modul. El ingår i alla platser.
Din platsansökan skall vara oss tillhanda senast den 1 mars och innefatta följande uppgifter (Ladda ner och fyll i blanketten som finns på vår hemsida www.borascity.se
Namn- och adressuppgifter samt telefon och organisationsnummer.
Tidigare års plats samt önskad platsstorlek.
Noggrant försäljningssortiment.
Elbehov.
Om Ni önskar demoplats.
Betalning för erhållen marknadsplats skall erläggas enligt utsänd faktura.
Erhållen marknadsplats skall intas senast kl 08.30 första marknadsdagen.